เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านโข้ง
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2556


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก
       โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก
 
  โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก
  โครงการสุขสันต์ วันเด็กหรรษา
  โครงการ นำคนพิการเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพ...
  กีฬาเทศบาลสานสัมพันธ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านโข...
  โครงการ เก้าอี้สุขาพาสุข
  กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
  การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานำหลักปรัชญาขอ...
  โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Servi...
  โครงการวันลอยกระทง
  พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...
   
 
 
กิจกรรมแปรอักษร ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)