เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง


เทศบาลตำบลบ้านโข้งได้ดำเนินการจัดทำโครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง  เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสวัสดิภาพ  วันศุกร์  ที่ 4 มีนาคม 2559 ณ ศาลาการเปรียญวัดจำปา หมู่ 1 ตำบลบ้านโข้ง