เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทอผ้า เทศบาลตำบลบ้านโข้ง


ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโข้ง ได้ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้มีรายได้เสริมหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการเกษตรกรรม เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีรายได้ในครัวเรือน