เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการวันลอยกระทง


ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านโข้ง ดำเนินการจัดทำโครงการวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้เด็กร่วมกันส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ ที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2560