เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการกองทุนขยะชุมชน ภายใต้โครงการลดและคัดแยกขยะ ประจำปี 2560


เชิญพี่น้องชาวตำบลบ้านโข้ง ร่วมกองทุนขยะชุมชนโดยการนำขยะรีไซเคิลมาบริจาค ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน เพื่อนำไปขายนำเงินมาใช้ในงานสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านต่อไป