เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์


โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ

ตารางกำหนดกิจกรรม
1.คลองหมื่นเทพ หมู่ที่ 11 ต.บ้านโข้ง วันที่ 6 ธ.ค. 2560
2.หน้าฝายบ้านจร้าใหม่ หมู่ที่ 2 ต.บ้านโข้ง วันที่ 13 ธ.ค. 2560
3.คลองหมื่นเทพ หมู่ที่ 1 ต.บ้านโข้ง วันที่ 20 ธ.ค. 2560
4.คลองหมื่นเทพ หมู่ที่ 12 ต.บ้านโข้ง วันที่ 27 ธ.ค. 2560