เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต


เทศบาลตำบลบ้านโข้งได้ดำเนินการขับเคลื่่อน โดยมีกำหนดดังนี้
1.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโข้ง ม.2,ม.10 ม.11
2.วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.6 (ม.4,ม.5,ม.6,ม.7)
3. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.9 ( 09.00น.)
ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.13 ( 13.00น.)
4.วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดจำปา ม.1,ม.3,ม.8,ม.12,ม.14