เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล.
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม
รายงานการประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ประกาศ
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระเบียบ/ประกาศ/หนังสือสั่งการ
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เทศบัญญัติเทศบาล
ITA
LPA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคา
ประกาศราคากลาง
แบบแปลนโครงการก่อสร้างงานที่ประกาศ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

เครื่องดื่ม

   น้ำดื่ม

ผลิตน้ำดื่มบรรจุถัง ขนาด 20 ลิตร และบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร นำน้ำประปามาผ่านกระบวนการผลิต ฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเล็ต/โอโซน/เวอร์ไวโอซีส

หัตถกรรม-เครื่องใช้

   หมอนฟักทอง,หมอนรูปหัวใจ หมอนฟักทองและหมอนรูปหัวใจจากผ้าไหมพรม

 หัตถกรรม-ผ้า

   ชุดเครื่องแบบนักเรียน

- ชุดนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1-6

- ชุดนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1-3

   ผ้าทอมัดหมี่

ทอเป็นผืน