เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เรียนเชิญบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ สมัครเป็น "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

    รายละเอียดข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ ... เรียนเชิญบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจ สมัครเป็น "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพื่ออุทิศตนในการทำงานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในตำบลของเรา คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 7 ปี บริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยูในตำบลบ้านโข้ง ยืนสมัครพร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโข้ง ทุกวันในเวลาราชการ    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2561