เทศบาลตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี : www.bankhong.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ "คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน"

    รายละเอียดข่าว

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศได้จัดโครงการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอในหัวข้อ "คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน" เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้แบ่งปันมุมมอง ประสบการณ์ และทัศนคติต่อประชาคมอาเซียนทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมุ่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 โดยมีกำหนดส่งผลงานภายในวันที่  31  สิงหาคม 2558 และประกาศผลพร้อมทั้งมอบของรางวัล ในวันที่ 15  กันยายน  2558
 เทศบาลตำบลบ้านโข้ง จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงานจ้าง ลุกจ้าง และประชาชนทั่วไปที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตามโครงการดังกล่าว

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2558